0258 241 51 50
Ortam Ölçümleri



Gürültü Ölçümü

 

Ses; kulak tarafından algılanabilen hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimidir. Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. “0″ desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. İnsan kulağı; 20 – 20000 Hz ve 0 – 140 dB arasında duyabilir.

Gürültü; insanlar üzerinde olumsuz etki eden, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslerdir.

Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir.Gürültünün insan sağlığı üzerinde olumsuz fizyolojik , psikolojik ve performans üzerine olumsuz etkileri söz konusudur.

Gürültünün insan sağlığını  bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yapmakta ve gürültünün devamlılığı durumunda psikolojik etki kalıcı hale gelmektedir.

Gürültü seviyesinin insan sağlığına olumsuz etkilerini önleyebilmek amacı ile ‘ÇALIŞANLARIN  GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK’’ yayınlanmıştır. Ayrıca Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik’de yer alan işletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında işletmelerin Akredite olmuş bir kuruma gürültü ölçümlerini yaptırması gerekmektedir.

Pamukkale OSGB hizmet sunduğu işyerlerinin risk değerlendirme ve ortam gözetimi sonuçlarına bağlı olarak;

İşyerlerinde alınması gereken önlem ve yapılması gereken ölçümleri, anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş firmalar ile hizmet sunmaktadır.

 

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL       |    HABERLER    |    İLETİŞİM
 
 
Tüm Hakları PAMUKKALE OSGB'ye aittir.Mega Tasarim 2013