0258 241 51 50
İş GüvenliğiRisk Değerlendirmesi

 
  
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine
 
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Pamukkale OSGB tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
 

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

 


 

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL       |    HABERLER    |    İLETİŞİM
 
 
Tüm Hakları PAMUKKALE OSGB'ye aittir.Mega Tasarim 2013