0258 241 51 50
Ortam ÖlçümleriToz ölçümü

Pamukkale OSGB tarafından işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirler belirlenir.

 
Toz ölçümleri

(1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,

c) Ölçüm sonuçlarının,  mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesini,

ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

Bu yasal kapsamda Pamukkale OSGB verilen hizmetlerin eksiksiz alınmasını sağlar.
 


 

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL       |    HABERLER    |    İLETİŞİM
 
 
Tüm Hakları PAMUKKALE OSGB'ye aittir.Mega Tasarim 2013