0258 241 51 50
İş GüvenliğiÇalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

                                       

 
Pamukkale OSGB tarafından verilen Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alanında uzman eğitmenler ile en iyi verimle sonuçlanmasını amaçlar.
 

İş sağlığı ve güvenliği kavramını bir kültür olarak aşılanmasına ve çalışanlar tarafından benimsenmesine yardımcı olur. Düzenlenen eğitimler yasal mevzuata uygun içerik ve belgelendirme ile kayıt altına alınır.

 

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri;

 

    a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

 

             b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

 

             c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. olmak üzere mevzuata uygun periyotlar ile tekrarlanır. Bu sürelerin dışında;

 

            İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 

           Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

           İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

 

           Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.

 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 

           a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

 

 b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

 

           c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

 

 

 

 

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma


 

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL       |    HABERLER    |    İLETİŞİM
 
 
Tüm Hakları PAMUKKALE OSGB'ye aittir.Mega Tasarim 2013