0258 241 51 50
İş Sağlığıİşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işyerlerinde sağlık sunucusu olarak görevlendirilen kişiler tarafından sağlanır.
 
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi tanımlar.
 
İşyeri hekimlerinin görevleri
 
a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;
 
c) Sağlık gözetimi;
 
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 
d) İlgili birimlerle işbirliği
 
 
 
Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri tanımlar. Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 
 Diğer sağlık personelinin görevleri: 
 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli
 
kayıtları tutmak.
 
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime
yardımcı olmak.
 
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikteçalışmak.
 
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

 

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL       |    HABERLER    |    İLETİŞİM
 
 
Tüm Hakları PAMUKKALE OSGB'ye aittir.Mega Tasarim 2013